Bordholmen

Bordholmen er idrettsplassen i bygda. Her driver man ulike aktiviteter. Forballbanen er jo selvsagt i sentrum, men på enden av banen finnes det en volleyballbane og plass for skotthyllekasting. Ellers er det muligheter for lengdehopp på den andre enden. Rundt forballbanen er det en 400 meter lang løpebane. Bordholmen har også sitt eget klubbhus med garderober og toaletter. Ved arrangement er også kiosken i klubbhuset åpen. Bordholmen var også sentrum for den populære Todalshelga, som nå dessverre ikke arrangeres lenger. Hvert år rundt den første helga i juli arrangeres Todalsdagen, der fotballen for de litt yngre er i sentrum. Dette har de siste åra blitt et stort arrangement der unge forballentusiaster fra hele regionen deltar. For de som ikke deltar på fotballbanen arranegres det også loppemarked, der det hvert år samles inn en mengde lopper i forkant av Todalsdagen. Ellers er det salg av en utsøkt grilltallerken og andre kioskvarer. I redskapshuset på Bordholmen finnes også en innendørs klatrevegg.

Bordholmen