Gardsdrift

HalsetTodalen er en bygd som er sterkt preget av gårdsdrift, selv om det også her blir stadig færre bønder. Gårdsdriften er med på å opprettholde kulturlandskapet, slik at bygda ikke gror igjen. Hadde det ikke vært for den årvisse siloslåtten eller korntrøskingen, ville vi nok ganske fort fått en aldri så liten jungel her. Da ville nok neppe mange turister tatt turen innom i turistsesongen. Dessuten er bøndene, sammen med industriarbeiderne, en viktig forutsetning for videre bosetnad i bygda. Uten disse yrkesgruppene ville nok bygda vært en stusslig plass å være, og næringsgrunnlaget for andre ville falle bort, for eksempel skolen og butikken.

I øyeblikket fins det 11 gårdsbruk i Todalen, med smått og stort. Men, en kan regne 3 til, i og med at fellesfjøset er fire gårder som er slått sammen. Hovedsaklig er det storfe (melk og kjøtt)og sau det blir drevet med, samt kornproduksjon. Steinarstua