Kårvatn

KårvatnGarden Kårvatn ligger øverst i Todalen. Det har vært bosetning på garden fra 1400-tallet. Eiendommen grenser opp mot Oppdal og Sunndal kommune, og ligger innenfor verne- området for Trollheimen.Kårvatn er og har vært turist- stasjon i over 100 år, med avtale om sjølbetjent losji med TrondhjemTuristforening. Eiendommen har en rik og variert fauna med alt fra kulturlandskap til høyfjell, og her finner en også Naustådalsfossen, som er ett av mange storslåtte naturfenomener i området.

NauståfossenNaustådalen – Neådalen – Tovatna – Gammelseterdalen gir rike muligheter til jakt, fiske og et variert friluftsliv. Mellom disse dalførene er det sidedaler med flere gode fiskevatn. Norsk institutt for skog- vatn og luftforskning har i flere år foretatt systematiske målinger og området blir gjennom dette brukt som referanseområde for den reneste naturen i Europa.

994 inngikk Sumadal Jeger-og Fiskerforening en forvaltnings- avtale med grunneieren, om småvilt- og fiskeressursene på Kårvatn. Jakt- og fiskekort får du kjøpt på Kårvatn, eller ved henvendelse til SJFF.

På Kårvatn kan de tilby overnatting i hytter både i fjellet og nede i dalen, samt utleie av seter og leilighet. Muligheter for skreddersydde opplevelsesturer og aktiviteter med kjentmann. Dessuten har garden egen klatrevegg som er 12 m høg. StabburetStabburet på Kårvatn er blitt omgjort til museum i 2002. I første etasje finner man utstoppede dyr plassert i omgivelser som ligner på Trollheimen. I andre etasje er det lagt opp til et multimediashow som gir innblikk i Trollheimen.

  •  Ta gjerne kontakt med Kårvatn på tlf. 71 66 37 58 (overnatting)
    eller 71 66 39 29 (gruppearr., Stabburet, Kårvatn Fjellutstyr og Angus)
    e-post:
    kaarvatn@netcom.no

Gitt ut med tillatelse av familien Kårvatn. Foto: Jon Olav Ørsal og Gudmund Kårvatn.