Rossåa settefiskanlegg

Rossåa

Anlegget ble satt i drift i januar 2005 og er 1 av 7 settefiskanlegg i regi av Statkraft. Med over 1400 m2 produseres det årlig ca 50.000 2årig smolt og ca 90.000,- 1-somrig yngel. Anlegget er medlem av Helsetjenesten for kultiveringsanlegg og har jevnlige besøk av veterinær for kontroll. Ved Rossåa settefiskanlegg arbeider det tre fast ansatte pluss en lærling. Se anleggets egen hjemmeside her.