Talgø Møbelfabrikk

GammelfabrikkenI 1899 stiftet Thore Talgø selskapet Talgø Møbelfabrikk – den gang med en kapital på 1 500 kroner – et beløp på størrelse med hva du betaler for en enkel seng i dag. En vel 100 år gammel historie var innledet ved Talgøfossen her i Todalen på Nordmøre, og virksomheten er i dag landets eldste, gjenlevende møbelfabrikk.

 I løpet av 60-årene ble anlegget flyttet ned til fjorden, og etter flere utvidelser siden den tid, disponerer konsernet, i dag, ca. 12 000 m2 med kontor-, produksjons- og lagerlokaler i Todalen og ca. 18 000 m2 sentrallager på Vinstra I Gudbrandsdalen. Produktene markedsføres i dag under merkevarenavnet Talgö. Selskapene videreføres i dag av tredje og fjerde generasjons etterkommere av gründeren Thore Talgø. Ny fabrikk

Gitt ut med tilatelse fra Talgø Møbelfabrikk.