Fiske & Toåa

Elva

Elva Toåa renner igjennom dalføret Todalen, som ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Elva Toåa har sitt utspring i vestre del av Trollheimen, og den strekker seg helt inn i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke. Toåa renner stort sett i nordvestlig retning og får sitt tilløp fra flere elver. Her kan nevnes sideelvene Neåa, Nauståa, Romåa, Bjøråa, Raudåa og Haukåa som er de største sideelevene som renner ned i Toåa. Elva Toåa renner ut i Todalsfjorden som senere går over til Stangvikfjorden og videre går den over til Halsafjorden. Se kart lenger ned. RaudåhølenToåa er et middels stort vestlandsvassdrag med en god bestand av laks og sjøaure. Elva ligger i et naturskjønt område hvor det er et aktivt landbruk, og hvor elva renner gjennom et vakkert kulturlandskap. Kulturlandskapet er omkranset av frodige lier som går over i høye fjell. Dagens fisketilbud for allmennheten er svært godt, da alle har muligheter for å kjøpe fiskekort som gir rett til å fiske i store deler av elva. I dag selges det sesong-, uke- og døgnkort. Prisene på fiske har vært lave, og det har vært godt om plass for fiskerne. Det er gjort en god del tilretteleggingstiltak for å bedre fiske i Toåa. Dette er tiltak som bygging av terskler, gravd ut høler rydding av stier for å bedre adkomsten til elva og bygging av gapahuker. De fleste av hølene er merket med skilt hvor navnet på hølene står skrevet.

HengebruaToåa har sitt utspring i Tovatna, i Trollheimen. Disse vatna er regulert for kraftproduksjon og er derfor avhengig av nedbørsforholda. Best fisket for laks er fra St. Hans og ut sesongen. For ørret fra midten av juli og når elva er forholdsvis stor. Toåa har en lakseførende strekning på ca 8 km, fra elveutløpet og opp til Storfossen (Talgøyfossen, se X på kartet nedanfor). Fallhøyde på strekningen er ca. 50 m. Fra Storfossen og opp til Kårvatn er det privat fiske. Fra Kårvatn til Tovatna er det mulighet for fiske etter fjellørret. Fiskekort for denne strekningen og vatna rundt Kårvatn fås kjøpt i butikken på Kårvatn; Kårvatn Fjellutstyr.

Kart

Den tyngste laksen som er fanget i Toåa var på 24 kg, og ble tatt av Edward Lort Phillips i sin tid. Hvert år blir det fanget laks på rundt 10 kg. Gjennomsnittsvekt på laks er 3-5 kg, mens sjøørreten er på 1,5-2,5 kg.

Toåa er åpen for fiske fra og med 15. Juni til og med 15. september. Elva ved Bruset

Her får du kjøpt fiskekort:
ICA Todalen
KNT Todalshytta
Todalen Samdrift (Fellesfjøset)

Trykk her for meir historikk om Toåa som fiskeelv

(Kilde: www.todalslaks.no)