Todalen oppvekstsenter

Skulen Todalen Skule blei bygd i 1920. Skolebygninga som hadde vore bruka før den tid, vart ståande ved sida av, og er no bruka som bolighus og til Halsesamlinga. Seinare vart skulen påbygd til den nåværande forma, med gymsal og scene. Det er rundt 40 elevar ved skulen og 6 lærarar. Klassetrinna er fra 1. til 8. klasse, det vil si at elevane går det første året på ungdomsskolen her i Todalen. Skolen tilbyr og SFO – Skulefritidsordning. Ved skolen er det og eige bibliotek med åpningstider i og utanfor skuletida. Uteområdet, med ballbingen i sentrum, blir mykje bruka både på dag- og kveldstid.

Ved siden av skulen finn du Todalen barnehage. Den vart bygd på dugnad av bygdafolket, og stod ferdig høsten 1990Barnehagen.

Todalen Skule:

Tlf: 71 66 38 88
Fax: 71 66 34 90
e-post: tos-sku@online.no

Todalen Barnehage:

Tlf: 71 66 39 88